Metodoloji


Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Haritası, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan önemli aktörleri işlevlerine göre sınıflandıran ve görselleştiren bir haritadır. TSGA tarafından düzenli olarak güncellenecek haritada, halihazırda 1505 sosyal girişim ve 345 ekosistem aktörü listelenmektedir.

Haritanın iki ana bileşeni vardır. Bileşenlerden biri, girişimler, dernek ve vakıfların ticari kolları, şirketler, kooperatifler ve hibrit formlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki kuruluşları içeren sosyal girişim kataloğudur. Diğer bileşen ise kuluçka merkezleri, ağlar, platformlar gibi kuruluşların veya belediyeler, üniversite merkezleri ve benzeri destek kuruluşlarına odaklanan ekosistem aktörleri haritası.

Veriler masa başı araştırması, telefon ve e-posta sorguları ve yerel danışma ve haritalama çalıştayları aracılığıyla toplanmıştır.

Haritada yer alan verilerin güncellenmesi, aşağıda linkleri verilen formlar aracılığıyla TSGA’ya gelen bilgilerin kontrol edilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.


ekosistem aktörleri haritası DÜZELTME formu için tıklayınız

ekosistem aktörleri haritası YENİ BİLGİ GİRİŞİ formu için tıklayınız

sosyal girişim katalogu DÜZELTME formu için tıklayınız

sosyal girişim katalogu YENİ BİLGİ GİRİŞİ formu için tıklayınız